Meteen naar de inhoud

WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek uit dat moet bijdragen aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en aan de ontwikkeling van onderwijskundige en vakdidactische theorie. In de WOA-vo/mbo voeren vo- en mbo-scholen en opleidings- en kennisinstellingen samen onderzoek uit gericht op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. Voor het po is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

VISIE   

De WOA gaat ervan uit dat onderzoek doen een vorm van professionaliseren is van docenten in het vo en mbo. Docenten gaan ervaren dat “een leven lang leren” voldoening, kwaliteit en plezier in het onderwijs oplevert. Deze vorm brengt daarnaast Amsterdamse scholen in een onderwijsontwikkeling die docenten beter toerust voor het onderwijs in grootstedelijke context.

MISSIE   

Docenten in onze scholen helpen “een leven lang leren” vorm te geven en dit te stimuleren door het doen van praktijkonderzoek.
Daarbij is het de bedoeling dat de scholen onderling profiteren van het onderzoek, zodanig dat in de dagelijkse praktijk dit een onderwijsontwikkeling op gang brengt of versnelt.

SAMEN STERK   

De docenten van Esprit, AcOA en de ROCvA voeren in samenwerking onderzoek uit en worden begeleid door de onderzoekers van HvA en UvA. 

Onze projecten

Betere begeleiding op de werkvloer

Leerlingen beter laten kiezen

Onderzoeksdocent Joey Blackson probeert te ontdekken hoe je de begeleiding vanuit de school en in de praktijk beter op elkaar kunt laten aansluiten. Samen met zijn collega’s ontwikkelde Joey een workshop voor praktijkopleiders en verbeterde hij een bestaande app.

Lees verder…

Onderzoeksdocenten Karin van de Lagemaat en Mark Souwer proberen erachter te komen hoe leerlingen keuzes maken tijdens hun schoolcarrière. Met de interventie die ze ontwikkelen kunnen leerlingen zich daar beter op voorbereiden.

Lees verder…

Succesvol leren dankzij zelfregulatie

Student mbo in coronatijd…
Het ene moment lag je vanuit je bed met een haperende verbinding lessen te volgen, een paar weken later kon je weer af en toe ‘ouderwets’ naar school. Onderzoeksdocent Zecharja Schouten ontwikkelde juist in deze lastige tijd voor MBO College Zuid een lessenserie zelfregulerend leren die concrete leerstrategieën aandraagt. Door hun zelfregulatie te ontwikkelen leren studenten keuzes te maken.
Gevolg: het leren gaat beter.

Lees verder…

Foto: Paul Tolenaar
In de special ‘Een leven lang leren’ in Didactief online, juni 2021, geven we een kijkje in de keuken van onze werkplaats.
  • Met een overzicht van de onderzoeken op de verschillende scholen en wat die hebben opgeleverd.
  • Met eye-openers, faits divers en een column.


Lees meer op de website of download de pdf.

De Amsterdamse kennisinstellingen werken samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.
NIEUWS

(Onderwijs)podcasts

Leraar 24 verzamelde een aantal mooie (onderwijs)podcasts ‘voor thuis, in de auto, in je tentje of aan het zwembad’.  Meer…

Effectieve didactiek

In september 2021 is het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek verschenen in gedrukte versie. Het boek is nu ook gratis online beschikbaar.  Meer…

Leren boven presteren

Woensdag 7 september 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam)  Een discussieavond over onze ‘meetmaatschappij’, de consequenties daarvan voor het onderwijs, en hoe het anders kan. Meer…

Onderwijs maakt het verschil

Maandag 16 mei 2022, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) Boekpresentatie over kansengelijkheid in het onderwijs. De auteur – Louise Elffers – gaat onder leiding van Abdelkader Benali in debat…

It takes a village to raise a child

Maandag 10 mei 2022, 15.00 uur, Pakhuis de Zwijger (Amsterdam)  Bijeenkomst over de vraag: Wat hebben kinderen en jongeren nodig om op te groeien in de stad? (HvA i.s.m. PdZ) …
AGENDA
NIEUWop de WEBSITE

31 maart 2022

Kennisrotonde Over effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs op leerprestaties, gedrag en sociaal welbevinden van leerlingen. Over verschillende manieren van leren in de leerwegen van het vmbo. Over de…

20 december 2021

Didactief online: over gepersonaliseerd onderwijs met scaffolding. Kennisrotonde: over werkdruk bij leerlingen in de bovenbouw van het vo. Onderwijsraad: over de groei ven het private onderwijsaanbod Berenschot: over determinanten van…

2 december 2021

Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe. Kennisnet: hoe kan technologie adaptief onderwijs ondersteunen? De eerste tussenevaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs. Kennisrotonde: Over onderwijsvormen die zelfsturend leren bevorderen en over…