WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek uit dat moet bijdragen aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en aan de ontwikkeling van onderwijskundige en vakdidactische theorie. In de WOA-vo/mbo voeren vo- en mbo-scholen en opleidings- en kennisinstellingen samen onderzoek uit gericht op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. Voor het po is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

VISIE   

De WOA gaat ervan uit dat onderzoek doen een vorm van professionaliseren is van docenten in het vo en mbo. Docenten gaan ervaren dat “een leven lang leren” voldoening, kwaliteit en plezier in het onderwijs oplevert. Deze vorm brengt daarnaast Amsterdamse scholen in een onderwijsontwikkeling die docenten beter toerust voor het onderwijs in grootstedelijke context.

MISSIE   

Docenten in onze scholen helpen “een leven lang leren” vorm te geven en dit te stimuleren door het doen van praktijkonderzoek.
Daarbij is het de bedoeling dat de scholen onderling profiteren van het onderzoek, zodanig dat in de dagelijkse praktijk dit een onderwijsontwikkeling op gang brengt of versnelt.

SAMEN STERK   

De docenten van Esprit, AcOA en de ROCvA voeren in samenwerking onderzoek uit en worden begeleid door de onderzoekers van HvA en UvA. 

Onze projecten

In de special ‘Een leven lang leren’ in Didactief online, juni 2021, geven we een kijkje in de keuken van onze werkplaats.
  • Met een overzicht van de onderzoeken op de verschillende scholen en wat die hebben opgeleverd.
  • Met eye-openers, faits divers en een column.


Lees meer op de website of download de pdf.

Nieuws

Didactief vertaalt

Wat betekenen toch al die (buitenlandse) termen uit onderwijsonderzoek waar iedereen het steeds over heeft? Didactief vertaalt ze in gewoon…

Nieuw op de website

2 december 2021

Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe. Kennisnet: hoe kan technologie adaptief onderwijs ondersteunen? De eerste tussenevaluatie van het Nationaal Programma…

16 november 2021

Onderwijskennis: werken in opleidingsteams in het mbo Platform Samen opleiden: De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ Meer: zie Publicaties &…

10 november 2021

Een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.  Een Kennisrotondevraag over verschillende manieren van leren in de leerwegen van het vmbo, en…

Agenda

De Nationale Onderwijspubquiz

Op 28 december 2021, 20.00 uur is het weer zover. De tweede editie van het allerleukste onderwijsfeestje: De Nationale Onderwijspubquiz.  Meer…

Webinar | Weten Wat Werkt bij leren ontdekken

1 december 2021, 15.30-17.00 uur De Kennistafel ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ heeft onlangs de website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken gelanceerd, waar een schat aan informatie staat over onderzoekend en…
De Amsterdamse kennisinstellingen werken samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.