WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek uit dat moet bijdragen aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en aan de ontwikkeling van onderwijskundige en vakdidactische theorie. In de WOA-vo/mbo voeren vo- en mbo-scholen en opleidings- en kennisinstellingen samen onderzoek uit gericht op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. Voor het po is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

VISIE   

De WOA gaat ervan uit dat onderzoek doen een vorm van professionaliseren is van docenten in het vo en mbo. Docenten gaan ervaren dat “een leven lang leren” voldoening, kwaliteit en plezier in het onderwijs oplevert. Deze vorm brengt daarnaast Amsterdamse scholen in een onderwijsontwikkeling die docenten beter toerust voor het onderwijs in grootstedelijke context.

MISSIE   

Docenten in onze scholen helpen “een leven lang leren” vorm te geven en dit te stimuleren door het doen van praktijkonderzoek.
Daarbij is het de bedoeling dat de scholen onderling profiteren van het onderzoek, zodanig dat in de dagelijkse praktijk dit een onderwijsontwikkeling op gang brengt of versnelt.

SAMEN STERK   

De docenten van Esprit, AcOA en de ROCvA voeren in samenwerking onderzoek uit en worden begeleid door de onderzoekers van HvA en UvA. 

Onze projecten

Nieuws

Nieuw op de website

11 juni 2021

Artikel in Didactief online over manieren om de veerkracht van beginnende leraren in Coronatijd te versterken. Een verkenning over de…

3 juni 2021

Artikel van Bea Ros in Didactief-online over de betekenis van ouderbetrokkenheid in het mbo. Een antwoord van de Kennisrotonde over…

Agenda

Mbo Onderzoeksdag 2021

4 november 2021 – Koning Willem I College, ‘s-Hertogenbosch Het doen en benutten van onderzoek wint aan populariteit in het mbo. Werk je in een mbo-instelling en ben je betrokken…
De Amsterdamse kennisinstellingen werken samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.