WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek uit dat moet bijdragen aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en aan de ontwikkeling van onderwijskundige en vakdidactische theorie. In de WOA-vo/mbo voeren vo- en mbo-scholen en opleidings- en kennisinstellingen samen onderzoek uit gericht op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. Voor het po is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

VISIE   

De WOA gaat ervan uit dat onderzoek doen een vorm van professionaliseren is van docenten in het vo en mbo. Docenten gaan ervaren dat “een leven lang leren” voldoening, kwaliteit en plezier in het onderwijs oplevert. Deze vorm brengt daarnaast Amsterdamse scholen in een onderwijsontwikkeling die docenten beter toerust voor het onderwijs in grootstedelijke context.

MISSIE   

Docenten in onze scholen helpen “een leven lang leren” vorm te geven en dit te stimuleren door het doen van praktijkonderzoek.
Daarbij is het de bedoeling dat de scholen onderling profiteren van het onderzoek, zodanig dat in de dagelijkse praktijk dit een onderwijsontwikkeling op gang brengt of versnelt.

SAMEN STERK   

De docenten van Esprit, AcOA en de ROCvA voeren in samenwerking onderzoek uit en worden begeleid door de onderzoekers van HvA en UvA. 

Onze projecten

In de special ‘Een leven lang leren’ in Didactief online, juni 2021, geven we een kijkje in de keuken van onze werkplaats.
  • Met een overzicht van de onderzoeken op de verschillende scholen en wat die hebben opgeleverd.
  • Met eye-openers, faits divers en een column.


Lees meer op de website of download de pdf.

Nieuws

Mbo en de 21e eeuw

Mbo-studenten vinden hun creatieve en communicatieve vaardigheden en hun loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, het stellen…

Nieuw op de website

6 september 2021

ECBOOnderzoek naar de meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren. Didactief onlineOver het belang van het profielwerkstuk voor de verdere studieloopbaan…

25 augustus 2021

Didactief online Alles op een rij…over werkdruk en stress. Meer… Samenvatting van het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie over de…

6 augustus 2021

Van snelweg naar leerweg. Wat kunnen we leren van de goede leerprestaties in Singapore?  De gelukkige leraar. Waarom willen leraren…

Agenda

Netwerkdag digitalisering in het onderwijs

10 september 2021, 9-14 uur Rond onderwijs en digitalisering zijn een aantal bekende en minder bekende netwerken actief waarin Kennisnet vertegenwoordigd is. Ze worden samengebracht tijdens een online netwerkdag, voor…

ECBO: MBO-onderzoeksdag

4 november 2021, Den Bosch Een dag door, voor en met het mbo. Leg nieuwe contacten en deel je kennis en ervaringen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Van het formuleren…
De Amsterdamse kennisinstellingen werken samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.