Meteen naar de inhoud
Home | 31 maart 2022

31 maart 2022

Kennisrotonde

  • Over effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs op leerprestaties, gedrag en sociaal welbevinden van leerlingen.
  • Over verschillende manieren van leren in de leerwegen van het vmbo.
  • Over de vraag in hoeverre niveauverschillen tussen havo- en vwo-leerlingen terug te voeren zijn op verschillen in kennisreproductie, toepassing van kennis en inzicht.
  • Over de relatie tussen lage toetsresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs en motivatiegebrek, en over effectieve interventies


GION Onderwijs & Kohnstamm Instituut
: onderzoek naar effectieve loopbaanoriƫntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het vmbo: een overzichtsstudie van nationale en internationale literatuur.

Didactief: Jongeren denken democratisch

Didactief online: een goed leesbaar overzicht van de meest recente adviezen van de Wetenschappelijke curriculumcommissie

Meer: zie Publicaties & instrumenten