Meteen naar de inhoud
Home | nieuw op de website | Pagina 2

nieuw op de website

8 juli 2021

Antwoorden op drie vragen aan de Kennisrotonde: over basiscompetenties in het mbo-2, over executieve functies van volwassen leerders en over het effect van modeling op het leren van volwassenen. Meer…

30 juni 2021

Sluit aan bij de interesses van leerlingen, luidt vaak het credo. Maar interesse kun je als leraar ook aanwakkeren.  Meer… Lessen over afstandsonderwijsDoor de Coronacrisis hebben scholen veel geleerd over wat effectief afstandsonderwijs is en wat ervoor nodig is om ook in de toekomst online en offline onderwijs te blijven combineren. Meer… 

18 juni 2021

Drie vragen van de Kennisrotonde Meer…

11 juni 2021

Artikel in Didactief online over manieren om de veerkracht van beginnende leraren in Coronatijd te versterken. Een verkenning over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).  Meer… Webinar van Wilfried Admiraal over de werkwijze van werkplaatsen onderwijsonderzoek. Gegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Didactief. Meer…

3 juni 2021

Artikel van Bea Ros in Didactief-online over de betekenis van ouderbetrokkenheid in het mbo. Een antwoord van de Kennisrotonde over het bevorderen van goede online peerfeedback tussen studenten.  Meer…

28 mei 2021

Nugteren, M. (2021). Leid leerling naar passende opdracht. Didactief online.Door zelfregulatie kunnen leerlingen hun eigen leerproces vormgeven. Help ze wel bij het kiezen van een oefening: dan presteren ze beter. Stigt, A. van, Lourens, J.M.P. & Buisman, M. (2020). Evaluatie Gelderse aanpak laaggeletterdheid.Gelderse gemeenten uiten behoefte aan ondersteuning passend bij lokale context. Sins, P. (2021) Leerpowerrrrr! Didactief online.Toetsen roept soms weerstand op, ontdekt Patrick Sins. Jammer, want het helpt om… Lees verder »28 mei 2021

19 mei 2021

Een artikel uit Van 12 tot 18 over het gebruik van een LVS om de ontwikkeling van de leerlingen beter te kunnen volgen, enkele artikelen uit Didactief online en informatie over onderzoek naar de rol van ouderbetrokkenheid. Meer…

14 mei 2021

Een link naar het Nationaal Programma Onderwijs:  https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/relevante-links/ en enkele publicaties uit didactief-online: https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/publicaties-instrumenten/

Nieuw op de website

Enkele publicaties over formatieve evaluatie en een paar nieuwe vragen van de Kennisrotonde.  Meer…

Hybride leeromgeving en werkplekleren

Wat is de rol van werkplekleren in het leren voor een beroep? Hoe versterk je dit? En hoe geef je invulling aan de meest intensieve vorm van samenwerking tussen opleiding en werkveld: de hybride leeromgeving? Meer…

Schatten biedt zelfinzicht

Als je vo-leerlingen na een toets telkens laat schatten welk cijfer ze gaan halen, leidt dat tot meer zelfinzicht en een andere manier van leren.  Meer…