Meteen naar de inhoud
Home | nieuws

nieuws

(Onderwijs)podcasts

Leraar 24 verzamelde een aantal mooie (onderwijs)podcasts ‘voor thuis, in de auto, in je tentje of aan het zwembad’.  Meer…

Webinar en website loopbaanperspectieven voor leraren

In het kader van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex onlangs een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Tijdens het webinar is ook de website Loopbaanleraren.nl gelanceerd met inspiratie en tips voor het zetten van loopbaanstappen. Het webinar is opgenomen als kennisclip op deze website, maar ook terug te kijken.  Meer…

Effectieve didactiek

In september 2021 is het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek verschenen in gedrukte versie. Het boek is nu ook gratis online beschikbaar.  Meer…

Beroepsbrieven: 12 korte verhalen over leraren

Het team van de Expeditie Lerarenagenda heeft via een creatieve werkvorm het toekomstig leraarschap en adaptief vermogen van de leraar onderzocht. Leraren schreven brieven, en geven zo antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe ziet adaptief vermogen eruit? In de brieven wordt zichtbaar welke intuïties leraren leiden en begeleiden, wat zij voelen ze voor en bij bepaalde ontwikkelingen en hoe hun persoonlijke zelf zich verhoudt tot hun professionele zelf?  Meer…

Themapagina over werkplekleren in mbo en hbo

Leren van en in de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. Begin februari lanceerde Onderwijskennis.nl daarom de nieuwe sector-overstijgende themapagina Werkplekleren en stages voor mbo en hbo. Onderwijsprofessionals in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vinden op de themapagina research-informed verdiepende bronnen, praktijkvoorbeelden en handvatten van onder andere hogescholen en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). Ook staan er vragen vanuit de onderwijspraktijk die door de Kennisrotonde zijn beantwoord.  Meer…

Succesvol leren dankzij zelfregulatie

“Corona heeft urgente onderwijsvernieuwing veroorzaakt en daarmee een flinke impuls gegeven aan blended learning,” aldus Zecharja Schouten, studievaardigheidscoach in het team Mode & Jean School van MBO College Zuid, onderdeel van ROC Amsterdam. “Corona of niet, we gaan naar onderwijs waar studenten zowel online als fysiek les krijgen. Die afwisseling – of je dat nou ‘blended’ of ‘hybrid learning’ noemt is feitelijk niet zo belangrijk – betekent dat je met… Lees verder »Succesvol leren dankzij zelfregulatie

Vier creatieve oplossingen om werkdruk te verlagen

Met de ‘Werkdrukchallenge’ stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bedrijven in de gelegenheid om creatieve oplossingen te bedenken om werkdruk te verlagen in het voortgezet onderwijs. De jury koos uiteindelijk vier winnaars die hun oplossing mochten uitvoeren op een vo-school. Graag delen wij de winnende ideeën en de ervaringen van de scholen met u.  Meer…

De Onderwijsraad publiceert ‘Publiek karakter voorop’

Er bestaat een grote verscheidenheid aan privaat onderwijsaanbod. Er kleven risico’s aan de groei van het private aanbod en de verstrengeling met het publiek bekostigd aanbod. Privaat aanbod dat alleen toegankelijk is voor leerlingen van wie de ouders dat kunnen betalen, zet andere leerlingen op achterstand. De kwaliteit van het onderwijs verschraalt als scholen voor een deel van hun doelen en taken verwijzen naar aanvullend onderwijs dat niet kosteloos is. … Lees verder »De Onderwijsraad publiceert ‘Publiek karakter voorop’

Didactief vertaalt

Wat betekenen toch al die (buitenlandse) termen uit onderwijsonderzoek waar iedereen het steeds over heeft? Didactief vertaalt ze in gewoon Nederlands. Elke maand komt er een nieuw woord bij.  Meer…

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn vooral vertragingen zichtbaar bij rekenen en Nederlands leesvaardigheid. Daarentegen wordt de Engelse woordenschat van leerlingen al jaren steeds beter en is deze in 2020/2021 nog sneller verbeterd. Schoolleiders maken… Lees verder »Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Het Trimbos Instituut ontwikkelt twee Praktijkkaarten welbevinden

Deze praktijkkaarten ‘Duurzaam investeren in welbevinden’ en ‘Welbevinden en gelijke kansen’ bieden scholen handvatten en achtergrondinformatie om hiermee aan de slag te gaan.  Duurzaam investeren in welbevinden Welbevinden en gelijke kansen

Denk jij ook mee over Onderwijskennis.nl?

Als leraar, schoolleider of andere onderwijsprofessional ben jij deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet je het beste wat past bij je school, je onderwijs en je leerlingen. Voor het uitwerken van volgende thema’s hoort Onderwijskennis.nl daarom graag voor welk thema jij op zoek bent naar kennis uit onderzoek.  Meer…