Meteen naar de inhoud
Home | nieuws | Pagina 2

nieuws

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn vooral vertragingen zichtbaar bij rekenen en Nederlands leesvaardigheid. Daarentegen wordt de Engelse woordenschat van leerlingen al jaren steeds beter en is deze in 2020/2021 nog sneller verbeterd. Schoolleiders maken… Lees verder »Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Het Trimbos Instituut ontwikkelt twee Praktijkkaarten welbevinden

Deze praktijkkaarten ‘Duurzaam investeren in welbevinden’ en ‘Welbevinden en gelijke kansen’ bieden scholen handvatten en achtergrondinformatie om hiermee aan de slag te gaan.  Duurzaam investeren in welbevinden Welbevinden en gelijke kansen

Denk jij ook mee over Onderwijskennis.nl?

Als leraar, schoolleider of andere onderwijsprofessional ben jij deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet je het beste wat past bij je school, je onderwijs en je leerlingen. Voor het uitwerken van volgende thema’s hoort Onderwijskennis.nl daarom graag voor welk thema jij op zoek bent naar kennis uit onderzoek.  Meer…

Scan ‘Onderzoekscultuur in de school’

Bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Het is een scholen kunnen dit zelfevaluatie-instrument: gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere schoolontwikkeling te ondernemen.  Meer…

Terugblik: webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Daarnaast vond tijdens deze webinar de lancering plaats van de website Loopbaanleraren.nl. Een website boordevol inspiratie en handvatten bij het nemen van loopbaanstappen. Kijk het webinar terug.

Kohnstamm Instituut biedt ondersteuning bij werken aan interventies uit het NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen kansen. Hoewel de menukaart een goed begin is, is het implementeren en monitoren van een passende aanpak een behoorlijke uitdaging. Daarom bieden de onderzoekers van het Kohnstamm Instituut scholen, schoolbesturen en gemeenten ondersteuning bij het opzetten, monitoren, evalueren en verantwoorden van onderwijsinterventies.  Meer…

Oproep: Denk mee over open beleid maken bij OCW

We roepen enthousiaste scholieren, kunstenaars, theaterdirecteuren, wetenschappers, schoolbestuurders, mbo-studenten, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij de thema’s onderwijs, cultuur of wetenschap op om met ons mee te denken. Aanmelden

Coaching van beginnende leraren loont

In het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leraren opgeleid tot schoolcoach. Hiermee kunnen ze collega’s observeren en coachen met behulp van het ICALT-lesobservatie-instrument.  Meer…

Kennispunt | Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

De nieuwe website gelijkekansenmbo.nl is een kennispunt voor mbo-professionals. Het bevat informatie, kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden over gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Onderwijsprofessionals kunnen zo bijdragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten.  Meer…