Meteen naar de inhoud
Home | nieuws | Pagina 3

nieuws

Webinar Leren en werken in opleidingsteam

Wat weten we over effectieve samenwerking binnen opleidingsteams in het mbo? En over de invloed ervan op de kwaliteit van het onderwijs? In dit webinar worden inzichten vanuit de wetenschap, maar ook eigen ervaringen en praktische tips gedeeld.  Meer…

Podcast: Vijf jaar passend onderwijs. Wel of niet geslaagd?

Wat heeft de Wet passend onderwijs opgeleverd? Zeven samenwerkende onderzoeksinstituten, waaronder het Kohnstamm Instituut, hebben dat geëvalueerd. In deze podcastserie kun je de belangrijkste resultaten beluisteren aan de hand van ervaringen van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.  Meer…

Webinar vernieuwingsonderwijs

Waarom flopt de ene onderwijsvernieuwing en wordt de andere een groot succes? Waar moet je op letten als je zelf aan de slag wil? Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins presenteert in dit webinar nieuwe inzichten uit onderwijsonderzoek.  Meer…

De 10-14 school bestaat niet

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat in 2012 het eerste 10-14-initiatief van start ging, maar nog steeds kunnen we niet spreken van een 10-14-school. Oberon maakt de balans op in de eindrapportage van de pilot 10-14.  Meer…

Oproep: docenten voor onderzoek naar young adult literatuur in de bovenbouw havo en vwo

Het project ‘Young adult literatuur in de bovenbouw havo en vwo’ onderzoekt de praktijken rondom YAL binnen het vak Nederlands op middelbare scholen, specifiek in de bovenbouw van havo en vwo. Mogen leerlingen young adult romans lezen voor hun lijst?  Bent u  docent Nederlands, werkzaam in de bovenbouw van havo en vwo, en geïnteresseerd om deel te nemen? Meer…  

NRO presenteert een nieuw tijdschrift: Tijdschrift OnderwijsPraktijk Studies (TOPS)

TOPS wordt een digitale uitgave voor en over praktijkgericht onderwijsonderzoek in Nederland. Het tijdschrift biedt onderwijsonderzoekers en professionals die actief zijn in alle sectoren van het onderwijs een platform om hun onderzoek open-access te publiceren. De redactie van TOPS is op zoek naar thema’s die in het tijdschrift aandacht verdienen. Wil jij ook thema’s aandragen voor publicatie in TOPS?  Meer…

Nieuw project in de Amsterdamse werkplaats po

Per augustus 2021 is, met subsidie van het NRO, een nieuw werkplaatsproject gestart, ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’. Onderzoekers en opleidingen voor leraren in po en vo zoeken samen naar manieren om de kloof tussen opleiding en praktijk te overbruggen. In het project staat daarbij de rol van de werkplekbegeleider (WPB’s) centraal. In het onderzoek wordt een Theorie-PraktijkPersoon-zelfscan voor WPBs (de TPP-zelfscan) ontwikkeld en uitgetest. Deze scan faciliteert bewustwording… Lees verder »Nieuw project in de Amsterdamse werkplaats po

Mbo en de 21e eeuw

Mbo-studenten vinden hun creatieve en communicatieve vaardigheden en hun loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, het stellen van grenzen en gezond gedrag lager. Dat blijkt uit het NRO-onderzoek Move21, waarbij onderzoekers een jaar lang de ontwikkeling volgden van 21e-eeuwse vaardigheden bij mbo-studenten.  Meer…

De werk- en leeromgeving van leraren

TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in po en vo.  Meer…

Corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

De coronacrisis heeft veel impact op onderwijs. NRO inventariseert verricht onderzoek en onderzoeksvragen op dit terrein. Meer…

Intermezzoklas: om brug te slaan tussen PO en VO

Een achtstegroeper die nog niet klaar is om naar de middelbare school te gaan? Voor die leerlingen is in Hoorn een Intermezzoklas opgezet. Doel: een op maat getemporiseerde en gepersonaliseerde brug tussen po en vo. Meer…

Burgerschapswet per 1/8/2021 van kracht

De Eerste Kamer is 22 juni 2021 akkoord gegaan met de aangescherpte burgerschapswet, die vanaf 1 augustus 2021 in zal gaan. Deze aanscherping betekent dat scholen in het funderend onderwijs een heldere visie moeten hebben op burgerschapsvorming in alle leerjaren én hier ook op doelgerichte wijze invulling aan geven.