Meteen naar de inhoud
Home | nieuws | Pagina 6

nieuws

Versnellen in de beroepskolom

Elke leerling kan na de basisschool kiezen voor verschillende routes die leiden naar het hbo. Dit driejarige onderzoeksproject heeft twee van deze routes in beeld gebracht: Talentontwikkeling Techniek (TOT) en het Groene Lyceum (hGL). Hoe dergelijke doorlopende leerroutes vorm krijgen, hoe ze omgaan met de context en obstakels, welke populaties trekken ze aan (en waarom), en wat zijn de resultaten? Meer…

Vierde ronde casestudies Passend onderwijs

Bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) en leraren zijn negatiever over de effecten als gevolg van de invoering van passend onderwijs dan  directeuren van samenwerkingsverbanden. Gesignaleerd worden: een toename van bureaucratie; een toename van de gedragsproblematiek van leerlingen; en dat leerlingen later naar het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs worden verwezen. Meer…

Teacher Tapp NL

Het Expeditieteam Lerarenagenda stelt via de app Teacher Tapp NL wekelijks leraren vragen over het onderwijs. Inmiddels doen al zo’n 1500 leraren mee. Leraren uit het po, vo en mbo beantwoordden recent vragen als ‘Wat had je willen veranderen aan je opleiding als leraar?’ Het antwoord is hier te vinden.  

Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan!

Gezocht: enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak die samen willen werken aan de herziening van het landelijk curriculum. Ben je leraar in het primair of voortgezet onderwijs en wil jij een bijdrage leveren aan de kerndoelen van de toekomst? Meld je dan aan op curriculum.nu.

Laat talent niet onbenut

Onderzoek naar de rol van (brede) brugklassen bij het bevorderen van kansengelijkheid. Meer…

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

Wat is de relatie tussen intakeprocedures van pabo’s, tweedegraadslerarenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen en studiesucces en geschiktheid voor het beroep van leraar? Meer…

‘Onderwijs kan grote rol spelen tegen racisme’

Onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van racisme, betogen diversiteitstrainer Şeydâ Buurman-Kutsal en docent-onderzoeker Inti Soeterik. Kinderen zijn zich op jonge leeftijd al bewust zijn van verschillen tussen mensen en beeldvorming daarover. Aandacht voor inclusie in het onderwijs moet al in de kleuterklas beginnen. Niet alleen moeten alle kinderen zich kunnen herkennen in de lesinhoud, er moet ook ruimte zijn om hier kritisch naar te… Lees verder »‘Onderwijs kan grote rol spelen tegen racisme’