Meteen naar de inhoud
Home | Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs aan de Tweede Kamer verstuurd. Deze eerste voortgangsrapportage geeft een beeld van de leerachterstanden bij de start van het schooljaar 2021/2022 als gevolg van corona.

  • In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn vooral vertragingen zichtbaar bij rekenen en Nederlands leesvaardigheid. Daarentegen wordt de Engelse woordenschat van leerlingen al jaren steeds beter en is deze in 2020/2021 nog sneller verbeterd.
  • Schoolleiders maken zich de meeste zorgen over de executieve vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren, zoals planmatig en geconcentreerd werken en het welbevinden van leerlingen.


Meer…