Meteen naar de inhoud

WOA: wie zijn wij?

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) doen scholen en opleidings- en kennisinstellingen sinds 2017 samen onderzoek dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs, aan het toerusten van leraren voor het lesgeven in een grootstedelijke context, én aan onderwijskundige theorievorming. De lopende projecten richten zich daarbij op het versterken van metacognitie en zelfregulatie van vo- en mbo-leerlingen in de Amsterdamse context. De komende twee jaar ligt het accent op het thema ‘gelijke onderwijskansen en diversiteit.’ De startvraag voor nieuwe docentonderzoekers is daarbij: Op welke wijze kunnen docenten gelijke kansen voor alle leerlingen bevorderen in hun onderwijs binnen een grootstedelijke context? Voor het po is er binnen de WOA een apart consortium gevormd.

Onze projecten

Arantes Biekman zou graag het persoonlijk leiderschap bij zijn leerlingen helpen ontwikkelen, zodat ze minder snel afgeleid raken tijdens de les. Nu de probleemstellingsfase achter de rug is, richt hij zich op het opstellen van een enquête die moet leiden tot allerlei creatieve interventies. 

Lees verder…

Jate Terpstra, docent Frans en onderzoeksdocent op het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid, wilde graag weten wat leerlingen nodig hebben om goed zelfstandig te kunnen werken tijdens de Daltonuren en wat docenten daaraan kunnen bijdragen. 

Lees verder…

Wat is een typische mbo-student? En wat is precies het verschil tussen mbo niveau 3 en 4? Thema’s die volgens onderzoeksdocent Marjan Broers onlosmakelijk verbonden zijn met de vraag waar ze zich de afgelopen 2 jaar op stortte: waarom scoren haar studenten – handhavers toezicht veiligheid politie – zo slecht bij de externe examens? 

Lees verder…

Onderzoeksdocent Joey Blackson probeert te ontdekken hoe je de begeleiding vanuit de school en in de praktijk beter op elkaar kunt laten aansluiten. Samen met zijn collega’s ontwikkelde Joey een workshop voor praktijkopleiders en verbeterde hij een bestaande app. 

Lees verder…

Onderzoeksdocenten Karin van de Lagemaat en Mark Souwer proberen erachter te komen hoe leerlingen keuzes maken tijdens hun schoolcarrière. Met de interventie die ze ontwikkelen kunnen leerlingen zich daar beter op voorbereiden. 

Lees verder…

Student mbo in coronatijd…
Het ene moment lag je vanuit je bed met een haperende verbinding lessen te volgen, een paar weken later kon je weer af en toe ‘ouderwets’ naar school. Onderzoeksdocent Zecharja Schouten ontwikkelde juist in deze lastige tijd voor MBO College Zuid een lessenserie zelfregulerend leren die concrete leerstrategieën aandraagt.  

Lees verder…

Foto: Paul Tolenaar

Kennisclips

In de special ‘Een leven lang leren’ in Didactief online, juni 2021, geven we een kijkje in de keuken van onze werkplaats.
  • Met een overzicht van de onderzoeken op de verschillende scholen en wat die hebben opgeleverd.
  • Met eye-openers, faits divers en een column.
Lees meer op de website of download de pdf.
NIEUWS

Podcast Professionele ontwikkeling

Wouter Schenke doet al jaren onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren. Hij deelt zijn kennis nu via de eerste podcast in de Kohnstamm-reeks, getiteld ‘Over professionele ontwikkeling van leraren…

Zelfsturing

De Kennisrotonde heeft alle antwoorden op Kennisrotonde-vragen over zelfsturing samengevat in een helder overzicht over de belangrijkste thema’s en inzichten.  Meer…

Themapagina ‘Gepersonaliseerd leren’

Onderwijskennis.nl biedt een handig stand van zaken-document over wat er uit onderzoek bekend is over gepersonaliseerd leren, en welke handvatten dat oplevert voor de praktijk.  Meer…

(Onderwijs)podcasts

Leraar 24 verzamelde een aantal mooie (onderwijs)podcasts ‘voor thuis, in de auto, in je tentje of aan het zwembad’.  Meer…
AGENDA
De Amsterdamse kennisinstellingen werken samen met de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk.