Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten

Onze projecten

Van formatief toetsen en vaardigheden leren naar zelfregulatie en metacognitie

De werkplaats richt zich op onderzoeksvragen die gedestilleerd worden uit de kwaliteitsdoelen van scholen en raakvlakken hebben met de aanwezige expertise binnen de kennisinstellingen. Uit gesprekken met de betrokken partners is naar voren gekomen dat het belangrijk is jongeren voor te bereiden op een wereld waar verschillende perspectieven worden gehanteerd en waar het ontbreekt aan een vanzelfsprekend gedeeld normatief referentiekader. Op basis daarvan is gekozen voor metacognitie en zelfregulatie en zelfverantwoordelijk leren als centrale thema’s van de werkplaats.

De werkplaats is in 2017 gestart met twee doelen: (1) het professionaliseren van de deelnemende docenten en (2) een bijdrage leveren aan praktijkonderzoek in het onderwijs. Het doel van deze fase is inzicht verkrijgen in hoe structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoek tot bruikbare inzichten leidt rondom zelfverantwoordelijk leren bij leerlingen die opgroeien in de grootstedelijke context. Aanvankelijk is vooral de nadruk gelegd op de professionalisering van de docenten; in de daar op volgende jaren is het accent verlegd naar het uitvoeren van praktijkonderzoek. De deelnemende scholen hebben onderzoeken uitgevoerd die allemaal in meer of mindere mate zijn gerelateerd aan het overkoepelende thema metacognitie en zelfregulatie.