Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | 2021-22

2021-22

SchoolOnderzoeksvraag/vragen
Gestart in 2021/22
Montessori Lyceum OostpoortHoofdvraag: Hoe beïnvloeden factoren en actoren de profielkeuze van leerlingen op het Montessori Lyceum Oostpoort?
De docentonderzoekers verzamelen data via een korte digitale vragenlijst voor leerlingen, ouders en profieldocenten/mentoren en houden groepsinterviews om ook op een dieper niveau inzichtelijk te krijgen in welke factoren en actoren het keuzeproces van leerlingen beïnvloeden. Doel is een ontwerp te maken voor verbetering van het profielkeuzeproces, en dit ontwerp opnieuw voor te leggen aan enkele focusgroepen van leerlingen, profieldocenten en mentoren. Met die feedback kan het ontwerp vervolgens verder worden verbeterd.
Projectbeschrijving profielkeuzes
(On-)bewuste beïnvloeding bij profielkeuzes in het voortgezet onderwijs