Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | Kader en werkwijze

Kader en werkwijze

De docent-onderzoekers voeren praktijkonderzoek uit op hun school in samenspraak met hun schoolleiding en afgeleid van hun schoolplan. De producten (buiten een verslag en een poster als eindproduct) variëren van workshops of begeleidingstrajecten voor docenten, lessenseries of instrumenten die de zelfregulatie van leerlingen bevorderen. De docent-onderzoekers maken bij aanvang van hun traject een verspreidingsplan en de schoolleiders stellen hun docent-onderzoekers in staat om hun kennis te delen op studiedagen, in teams en in vaksecties. De schoolleiders zien er op toe dat de kennis binnen de school wordt benut en verspreid. Daarnaast wordt de kennis gedeeld tussen de scholen binnen de werkplaats, mede doordat de werkplaatsbijeenkomsten telkens op locatie van één van de deelnemende scholen plaatsvindt en op conferenties die de scholen organiseren. We willen de kennis niet alleen delen binnen de werkplaats en maar ook met praktijkpartners en wetenschappers op congressen zoals b.v. VELON of ORD. Aan het eind van elk onderzoeksjaar wordt een slotsymposium georganiseerd voor collega’s, leidinggevenden, schoolopleiders en instituutsopleiders, bestuurders en gemeente.