Meteen naar de inhoud
Home | Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De werkplaats kent een stuurgroep, een programmagroep en de groep onderzoeksdocenten die begeleid worden door twee onderzoekers van de UvA en HvA.

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de werkplaats en stuurt op het bereiken van de doelstellingen. De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de AcOA-stuurgroep, de Esprit-stuurgroep, de ROCvA-stuurgroep, de HvA, de UvA en de werkplaats WOA-po. De stuurgroep vergadert tenminste vier keer per jaar.

De programmagroep is adviserend voor (de actualisering van) het onderzoeksprogramma en de borging van de kwaliteit van het onderzoek en de professionalisering. Een hoogleraar van de UvA, een docent-onderzoeker van de HvA, een vertegenwoordiger van de scholen en de twee onderzoeksbegeleiders van de werkplaats hebben zitting in de programmagroep, onder leiding van de WOA programmaleider.

De deelnemende onderzoeksdocenten voeren ieder individueel of in duo’s per school hun eigen onderzoek uit, gerelateerd aan het centrale thema: Metacognitie en zelfregulatie in de Amsterdamse context. Dat doen zij onder begeleiding van de onderzoeksbegeleiders van de UvA en de HvA.

Contact
Jeroen Verzijden (programmaleider WOA-vo/mbo)