Meteen naar de inhoud
Home | Partners & ambitie

Partners & ambitie

De complexiteit in het vo- en mbo-werkveld is groot. Daarom is in onze werkplaats gekozen voor een kleinschalige start met Amsterdamse partners en een focus, nl. de grootstedelijke context. We zijn begonnen met partijen die nut en noodzaak zien en graag met dit initiatief aan de slag wilden.

De partners in deze werkplaats waren in eerste instantie AcOA, Esprit, HvA-FOO en UvA-POW. Vanaf maart 2018 is het ROCvA aangesloten bij de toenmalige werkplaats vo. Aansluiting van het mbo bij deze werkplaats ligt voor de hand; net als in het voortgezet onderwijs is ook in het mbo zelfregulatie van de studenten een centraal vraagstuk. Zo ontstond een werkplaats-vo/mbo, waarin van elkaar geleerd wordt en waarin ruimte is voor een themakeuze en aanpak die passend is voor elk van beide schooltypes.

Wat alle deelnemende partijen bindt, is de verankering van hun organisaties in de stad en de ambitie om het eigen innovatief vermogen te vergroten. Het gaat hier om (docent)onderzoekers van Amsterdamse scholen en Amsterdamse kenniscentra die werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Praktijkonderzoek vormt de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderzoekspraktijk.

De werkplaats wordt gesubsidieerd door de Gemeente via lijn 3 van de Amsterdamse Lerarenagenda.

Kohnstamm Instituut is verantwoordelijk voor de kennisdeling via de website.