Meteen naar de inhoud
Home | Vierde ronde casestudies Passend onderwijs

Vierde ronde casestudies Passend onderwijs

Bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) en leraren zijn negatiever over de effecten als gevolg van de invoering van passend onderwijs dan  directeuren van samenwerkingsverbanden. Gesignaleerd worden: een toename van bureaucratie; een toename van de gedragsproblematiek van leerlingen; en dat leerlingen later naar het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs worden verwezen.

Meer…